• آیین نامه جشنواره عصر قرآنی شعر و ادب دانشجویان

  • سمینارجریان شعر موج ناب برگزار شد

  • آزمون پایانی دوره تربیت مدرس تدبر قرآن برگزار شد

  • کلاس های کارگاه تدبر در قرآن شروع شد

  • انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خوزستان

معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خوزستان
بیانات مهم رهبری در دیدار با مسئولان جهاد دانشگاهی ادامه مطلب
<<آرشیو ویدئو>>